Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Zadania i kompetencje

Treść strony

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce realizuje zadania nadzoru budowlanego na terenie miasta Siedlce. Jednostką pomocniczą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce. Do podstawowych zadań i kompetencji Inspektoratu należy:

1. Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

2. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń.

3. Prowadzenie postępowań w sprawie budowy obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

4. Wydawanie postanowień wstrzymujących prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

  a) bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia,
b) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia dla środowiska,
c) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.  

5. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zamiennego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

6. Przyjmowanie wybudowanych obiektów budowlanych do użytkowania:

a) na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania,
b) poprzez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli.

7. Kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.

8. Kontrola użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i w sposób nie zagrażający zdrowiu lub życiu ludzi, środowisku oraz bezpieczeństwu mienia.

9. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli lub sporządzenie i przedłożenie ekspertyzy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.

10. Wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanych obiektach budowlanych.

11. Wydawanie decyzji nakazujących opróżnienie w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem oraz stosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

12. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania obiektów w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania.

13. Prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych.

14. Występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

15. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec niewykonanych decyzji administracyjnych. 

  • autor informacji: Łukasz Tokarski
    data wytworzenia: 2009.02.13
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-02-13 14:42
  • zmodyfikował: Joanna Adamczyk
    ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4539
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-27 13:30

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce

ul. Piłsudskiego 45
08-110 Siedlce

Dane kontaktowe

telefon: +48 25 794 39 70
fax: +48 25 794 39 76

e-mail: kontakt@pinbmiasto.siedlce.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:45 do 15:45

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 155236
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 08:41

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl